Για την πλοήγηση

header image

Τούβλα Χαλκίς


Τούβλα Χάλκις
ΕΞΑΟΠΟ ΜΙΚΡΟ
6x9x19
ΕΝΝΙΑΟΠΟ ΜΙΚΡΟ
8x9x19
9x9x19
ΟΚΤΑΟΠΟ
6x12x19
ΔΩΔΕΚΑΟΠΟ (διπλό)
9x12x19
ΓΛΩΣΣΑ
8x19x19 / 9x19x19
ΟΓΚΟΤΟΥΒΛΟ
18x15x32
ΟΓΚΟΤΟΥΒΛΟ
18x18x32
Διαστάσεις (mm)
(ΠxΥxΜ)
60x90x190 80x90x190
90x90x190
60x120x190 90x120x190 80x190x190
90x190x190
180x150x320 180x180x320
Τεμάχια /m2 με διάσταση
χτισίματος
53 50 41 40 53 18 15
Τεμάχια/παλέτα 840 & 910 550 & 600 640 440 300
275 & 300
135 & 120 120 & 105
Βάρος/τεμάχιο (kg) 1 1,3 1,3 1,8 2,6
2,7
7 8
Θερμική αντίσταση R=0,1081 m2 K/W R=0,1564
m2 K/W
R=0,1232 m2 K/W R=0,181
m2 K/W
R=0,3
m2 K/W
R=0,4035
m2 K/W
R=0,8876
m2 K/W
ή συντελεστής θερμομόνωσης U - - - - - - -
Αντοχή θλίψης
(MPa)
(πλευρά έδρασης)
EN 772-1:2000
>3 >3 >3 >3 >3 >4 >4

Τούβλα Χάλκις
OIKOBLOCK 25
25x15x32
OIKOBLOCK 28
28x15x32
OIKOBLOCK 30
30x15x24
Διαστάσεις (mm)
(ΠxΥxΜ)
250x150x320 280x150x320 300x150x240
Τεμάχια /m2 με διάσταση
χτισίματος
18 18 26
Τεμάχια/παλέτα 96 & 108 72 & 81 96 & 108
Βάρος/τεμάχιο (kg) 9,5 11 10,5
Θερμική αντίσταση R=1,2258 m2 K/W R=1,4407 m2 K/W R=1,571 m2 K/W
ή συντελεστής θερμομόνωσης U - - -
Αντοχή θλίψης
(MPa)
(πλευρά έδρασης)
EN 772-1:2000
>4 >4 >4

Τούβλα Χάλκις
K 100
23x9x19
K 200
33x19x19
climablock 30
30x24x25
climablock 1/2 30
30x24x12.5
climablock 
25
25x24x25
climablock 1/2 25
25x24x12.5
climablock 10
10x24x25
Διαστάσεις (mm)
(ΠxΥxΜ)
230x90x190 330x190x190 300x240x250 300x240x125 250x240x250 250x240x125 100x240x250
Τεμάχια /m2 με διάσταση
χτισίματος
21 15 16 32 16 32 16
Τεμάχια/παλέτα 240 90 48 96 64 128 176 & 192
Βάρος/τεμάχιο (kg) 3,2 9,5 14,2 8,4 12,2 6,5 5,4
Θερμική αντίσταση R=0,410
m2 K/W
R=0,697 
m2 K/W
R=4,255 
m2 K/W
R=4,255 
m2 K/W
R=3,521 
m2 K/W
R=3,521 
m2 K/W
-
ή συντελεστής θερμομόνωσης U U=0,6W/m2K U=0,5W/m2K U=0,289W/m2K U=0,289W/m2K U=0,344W/m2K U=0,344W/m2K -
Αντοχή θλίψης
(MPa)
(πλευρά έδρασης)
EN 772-1:2000
>5 >5 10 10 10 10 -